Venstres talmagi….

Da Venstre overtog ansvaret fra Socialdemokratiet i 2015, overtog vi et truende budgetunderskud på hele 50 mia. kr., eller hvad der svarer til omkring 20.000 kr. pr. husstand. Derfor sagde vi helt åbent, at vi blev nødt til at stramme den økonomiske politik op”, sagde Lars Løkke Rasmussen i Bella Centeret.

Men det er ikke sandheden. I dag ved vi, at der var balance på den strukturelle saldo i 2015. Det er ministeriets egne tal, og der er ikke to opfattelser af den situation nu,” siger Niels Storm Knigge.

Den borgerlige guru i tænketanken CEPOS:
Det er ikke retvisende, når Venstre maler et billede af, at man overtog en usund offentlig økonomi. Venstre går for langt i deres negative udlægning af de offentlige finanser,” siger Mads Lundby Hansen til Information.

Kilder: Information.dk og Piopio.dk