En dårlig aftale om senior pension…

Dennis Kristensen på Ræson.dk:

Statsminister Lars løkke Rasmussens regering har længe lignet en taber ved det kommende folketingsvalg. Og modvinden på blå bloks cykelsti blev voldsomt forøget, da Socialdemokratiet i starten af året lagde et pensionsudspil på bordet, som skal sikre en værdig afgang fra arbejdsmarkedet, også for nedslidte. Et udspil, der både sætter fokus på de nedslidte, de slidte og de, der startede tidligst på arbejdsmarkedet.

Med blå bloks vedvarende og samlet set dårlige meningsmålinger og den bemærkelsesværdigt store vælgeropbakning til Socialdemokratiets pensionstanker har regeringen ikke haft andet valg end at gå i tænkeboks. De har forsøgt at finde det Columbusæg, der kunne give et stærkt svar på den pensions-handske, Socialdemokratiet har kastet som optakt til valgkampen.

Morten Østergaard (B) og Kristian Thulesen Dahl (DF) må anerkende efter valget, det er skidt ordning de har indgået med regeringen om seniorpensionen.

Aftalen er solgt under overskriften :
Aftale om ret til seniorpension for nedslidte“.

Det er IKKE en ret, men der skal ansøges om at modtage seniorpension og ydermere er forligskredsen ikke enig om, hvem der i givet fald skal tildele den!

Nye beregninger, foretaget af Jyllands-Posten viser, at størstedelen af de 17.150 nedslidte personer, der potentielt kan omfattes af ordningen, når den er fuldt indfaset i 2025, allerede vil være på en anden overførselsindkomst.

Regerings plan vil sende 130 på seniorpension frem til 2025, der ikke er omfattet af en overførselsindkomst.

Der er tale om ren talmagi fra regeringen, Radikale og Dansk Folkeparti.

Den liberale tænketank Cepos vil ikke bruge ordet manipulation, men ifølge Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom og vicedirektør, er der tale om misvisende kommunikation fra regeringens side. Det siger han til TV 2.

Står Eva Kjer Hansen til fyring?

DF’s Ib Poulsen afviser møde med fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), da han vil vente på en ny minister.

Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, siger til Ritzau:

Stor ros til Dansk Folkeparti for at stå fast over for Eva Kjer Hansen. Hun er en minister, der har tilbageholdt oplysninger for Folketinget og holdt Folketinget ude af centrale beslutninger på fiskeriområdet,

Det er spændende hvordan “Godfather” Tulle ser på den sag, for hiver han ikke i nødbremsen så er det 2. gang Eva Kjær Hansen mister en ministerpost……

Det vil vi ikke være ked af!

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen afviser beskyldningerne med henvisning til det ikke hører under fiskeripakken, men er en administrativ praksis.

Det vil gavne det danske demokrati og valgkampen, hvis Lars Løkke udskriver valg for at redde hende. Det tidligere forsøg mislykkedes som bekendt for ham, da måtte hun forlade minister bilen.

Opdatering………

DF’s fiskeriordfører Ib Poulsen har været til en personlig samtale om fiskeri sagen…..

Peter Skaarup siger, at han har “talt med” Ib Poulsen om sagen, og at der er enighed om, at den skal ende med en næse.

DF’s gruppeformand, Peter Skaarup

Det er ikke os, der ansætter og afskediger ministre. Det gør statsministeren, så det er op til ham. Men vi indskærper, at Eva Kjer Hansens forhold til Folketinget skal blive bedre.