Martin Rossen er blevet ansat som stabschef

Der har været meget turbulens over statsminister Mette Frederiksens etablering af et rådgiver team i Statsministeriet.

Jens Rohde (B) og flere andre mener Martin Rossen er vicestatsminister…..

Departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen er fortsat den øverste i Statsministeriet næstefter Mette Frederiksen. Og det er på papiret ham, der har det sidste ord over for statsministerens særlige rådgiver Martin Rossen.

Det fastslår Statsministeriet og Socialdemokratiets politiske ordfører.

Martin Rossen er blevet ansat som stabschef og særlig rådgiver for Mette Frederiksen. Og “som øvrige medarbejdere i Statsministeriet refererer de særlige rådgivere til departementschefen”, oplyser ministeriet i en mail.

At det overhovedet er nødvendigt at spørge, hvem der er chef for hvem i Statsministeriet skyldes, at Mette Frederiksen torsdag har annonceret nye tiltag i ministeriet, som vækker forundring og rejser store spørgsmål om ansvaret og magtfordelingen.

Socialdemokratiets ordførerskaber.

Socialdemokratiets ordførerskaber efter valget

Gruppeledelsen:
Formand: Mette Frederiksen
Gruppeformand: Flemming Møller Mortensen
Politisk ordfører: Jesper Petersen
Gruppesekretær: Annette Lind
Gruppens næstformand: Lennart Damsbo-Andersen
Medlem: Leif Lahn Jensen
Medlem: Christian Rabjerg Madsen

Ordførerskaber:
Politisk ordfører: Jesper Petersen
Beskæftigelsesordfører: Leif Lahn Jensen
Ordfører for social dumping: Bjørn Brandenborg
Børne og undervisningsordfører: Jens Joel
Erhvervsordfører: Orla Hav
Fiskeriordfører: Kasper Roug
Turismeordfører: Henrik Møller
It- og teleordfører: Kasper Roug
Forbrugerordfører: Malte Larsen
Europaordfører: Lars Aslan Rasmussen
Finansordfører: Christian Rabjerg Madsen
Forsvarsordfører: Bjarne Laustsen
Beredskabsordfører: Jan Johansen
Færøordfører: Lars Aslan Rasmussen
Grønlandsordfører: Kasper Roug
Indfødsretsordfører: Rasmus Stoklund
Kirkeordfører: Julie Skovsby
Klima- energi- og forsyningsordfører: Anne Paulin
Kulturordfører: Jan Johansen
Idrætsordfører: Malte Larsen
Ligestillingsordfører: Birgitte Vind
Fødevareordfører: Anders Kronborg
Dyrevelfærdsordfører: Anders Kronborg
Miljøordfører: Mette Gjerskov
Medieordfører: Jesper Petersen
Retsordfører: Jeppe Bruus
Skatteordfører: Troels Ravn
Social- og indenrigsordfører: Camilla Fabricius
Transportordfører: Thomas Jensen
Ordfører for kommunal udligning: Christian Rabjerg Madsen
Handicapordfører: Daniel Toft Jakobsen
Ældreordfører: Birgitte Vind
Psykiatriordfører: Julie Skovsby
Sundhedsordfører: Rasmus Horn Langhoff
Boligordfører: Henrik Møller
Færdselssikkerhedsordfører: Jan Johansen
Havneordfører: Malte Larsen
Postordfører: Malte Larsen
Uddannelses- og forskningsordfører: Kasper Sand Kjær
Udenrigsordfører: Annette Lind
Udlændinge- og integrationsordfører: Rasmus Stoklund
Udviklingsordfører: Daniel Toft Jakobsen
Ordfører for verdensmål: Mette Gjerskov
Ordfører for landdistrikter og øer: Lennart Damsbo-Andersen

Kilde: Socialdemokratiet

 

 

Danmark fik en ny ung regering

Statsminister Mette Frederiksen danner i dag en ny regering.

Statsministeren præsentererede den nye regering for Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg kl. 11.00.

De afgående ministre modtages i afskedsaudiens på Amalienborg kl. 12.00.

Regeringen Mette Frederiksen:

1) Statsminister Mette Frederiksen
2) Finansminister Nicolai Wammen
3) Udenrigsminister Jeppe Kofod
4) Justitsminister Nick Hækkerup
5) Social- og indenrigsminister Astrid Krag
6) Skatteminister Morten Bødskov
7) Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen
8) Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen
9) Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke
10) Transportminister Benny Engelbrecht
11) Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn
12) Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
13) Forsvarsminister Trine Bramsen
14) Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen
15) Erhvervsminister Simon Kollerup
16) Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye
17) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
18) Boligminister Kaare Dybvad
19) Miljøminister Lea Wermelin
20) Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen

 

 

41,8 år er gennemsnitsalderen for regeringen Mette Frederiksen, og det er usædvanlig ungt.

David Rehling opsummerer på lederplads i Information:

Frisk er Frederiksens regering faktisk også. Den har erfaringens ballast med tidligere ministre som Hækkerup, Heunicke og Wammen, men også nye, mulige ministertalenter som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

 

Dansk Folkeparti graver dybt efter vælgere……

Dansk Folkeparti og Peter Skaarup graver dybt for at nå nogle af de 650.000 danske vælgere, der ikke har besluttet sig for, hvem de vil stemme på ved Folketingsvalget den 5.juni 2019.

Kaninen i hatten er de danske kolonihaver. En sag Dansk Folkeparti står alene med efter partiet har måttet opgive eneretten på flygtninge- og immigrations politik.

1.019 kolonihaveforeninger med 61.759 (2015-tal) kolonihaver er nemlig fortrinsvis placeret på attraktive grundstykker. De er derfor i fare for at blive nedlagt eller flyttet.

Peter Skaarup har derfor stillet følgende spørgsmål til erhvervsminister Rasmus Jarlov:

Er ministeren enig i, at det også efter et valg er afgørende, at varige kolonihaveforeninger forbliver varige og udelukkende omplaceres, hvis den enkelte kolonihaveforening frivilligt ønsker dette?

 Er ministeren enig i, at man risikerer at afvikle landets kolonihaver, hvis der åbnes op for, at landets kommuner kan omplacere kolonihaver af erhvervsmæssige- og bolighensyn?

Kan ministeren give en garanti for, at det er regeringens opfattelse, at det frivillige element også skal gælde efter et valg, når den del af regeringens udspil, der omhandler omplacering af kolonihaver, skal forhandles på plads?

Der nåede ikke at komme svar på disse spørgsmål inden statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev folketingsvalget.

Kontrol af virksomheder er faldet med 20%

A4 Nu bringer i dag historien om, at antallet af virksomheder, Skattestyrelsen kontrollerer hvert år, er *faldet* med knap 20 pct.

Som vi her i Tænketanken Cevea tidligere har bragt frem i lyset i forbindelse med vores #FixSkat-kampagne, er virksomhedernes frygt for at blive opdaget i snyd med skat, moms og afgifter faldet i samme periode.

Hvert år betaler virksomheder i Danmark mindst 14,1 mia. kr. mindre i skat og moms end de burde i henhold til gældende lovgivning. Derfor er helt centralt, at en ny regering prioriterer at styrke skattekontrollen. Skattekontrollen indbragte sidste år et nettoprovenu på 5 mia. kr. til statskassen, og hver skattekontrollør tjente i gennemsnit sin egen årsløn flere gange ind igen.

De skattekroner, der mangler i statskassen, kunne i stedet have finansieret de mest trængende områder i vores velfærdssamfund. På www.fixskat.dk har vi udviklet 10 forslag til, hvordan vi kan styrke skattekontrollen, så flere virksomheder betaler den skat, de skal.

Skandalerne i Skat fortsætter.

Skatten for virksomheder med en kontrolfrekvens på 3% af virksomhederne årligt er et tag selv bord!

Hvert år betaler danske virksomheder 14,1 mia. kr. for lidt i skat og moms. Det er en meget stor sum penge, som kunne have ydet et betydeligt bidrag til det danske velfærdssamfund.

I Cevea har regnet på, hvordan disse penge kunne være givet bedre ud ved i stedet at blive brugt på den fælles velfærd.

Nedenfor fremgår 11 illustrative regneeksempler på, hvad vi kunne bruge 14 mia. kr. på, hvis vores skatteforvaltning formåede at indkræve den skat og moms fra virksomhederne, som den skal.

Sænk klassekvotienten med 10 pct. og få en folkeskole med 20 børn i klasserne 3.532 mio. kr.
Genåbn 100 folkeskoler 3.183 mio. kr.
Ansæt 500 ekstra sygeplejersker i alle 5 regioner i Danmark 1.140 mio. kr.
Ansæt 4.000 ekstra SOSU’er i ældreplejen 1.489 mio. kr.
Sikr gratis tandpleje til alle 7.443 mio. kr.
Afskaf kontanthjælpsloftet 426 mio. kr.
Sænk prisen på offentlig transport med 30 pct. 1.300 mio. kr.
Gør Storebæltsbroen gratis 3.557 mio. kr.
Fjern moms på alle økologiske fødevarer 2.831 mio. kr.
Ansæt en ekstra pædagog i alle daginstitutioner 1.638 mio. kr.
Driften af 11 nye erhvervsskoler 958 mio. kr.

Kilde: Cevea.dk

Er vikaren fra helvede troværdig?

Karsten Hønge den 28. maj 2019. Foto: Facebook, Karsten Hønge.

 

Karsten Hønge

Undskyld – det er den rette reaktion på tåbelige handlinger. Derfor denne opdatering.
En fortjent røvfuld skal man lære af. Selvfølgelig burde jeg være helt tydelig, da de to valg faldt lige oven i hinanden. Jeg skulle have fortalt alle, og ikke kun på Fyn, at Folketinget havde min 1. prioritet. 

Jeg er ikke til udenomssnak og bortforklaringer: Der har været uklarhed og uld-i-mund, og jeg har håndteret situationen idiotisk.
Jeg har skuffet en masse vælgere, og det er jeg utrolig ked af.
Denne opdatering vil være en evig påmindelse til mig selv.

Hvem vil stemme på denne mand? 

Han har svigtet vælgerne i forbindelse med EU Parlaments valget, det skal have konsekvenser.

Der er udsigt til 22 mandater til Dansk Folkeparti.

Altinget.dk den 21. maj 2019.
Dansk Folkeparti står med de nuværende meningsmålinger til at miste hele 15 mandater og dermed lande på nøjagtigt det samme antal pladser i Folketinget, som Dansk Folkeparti havde før 2015, hvilket var 22.

Altingets bud på Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer efter valget den 5. juni 2019.

Københavns Omegns Storkreds, Pia Kjærsgaard, Mikkel Dencker.

Nordsjællands Storkreds, Morten Messerschmidt, Marlene Harpsøe.

Bornholm ingen mandater.

Sjællands Storkreds, Søren Espersen, Liselott Blixt, René Christensen, Karin Nødgaard?

Fyns Storkreds, Jens Henrik Thuelsen Dahl, Alex Ahrendtsen.

Sydjyllands Storkreds, Kristian Thulesen Dahl, Marie Krarup, Karina Adsbøl, (Jan Rytkjær Callesen eller Susanne Eilersen).

Østjyllands Storkreds, Mette Hjermind Dencker, Hans Kristian Skibby, Kim Christiansen?

Vestjyllands Storkreds, Dennis Flydtkjær, Christian Langballe, Nordjyllands Storkreds, Bent Bøgsted, (Morten Marinus eller Lise Bech)

Kilde: Altinget.dk.

Lars Løkkes talcirkus….

Rasmus Jønsson skriver i Fagbladet3f.dk:

Der er næsten større chance for at blive lottomillionær end at åbne et tv, hvor Lars Løkke ikke toner frem. Statsministeren får uden tvivl fighterpokalen for sin indsats i den første del af valgkampen. Han har simpelthen været her, der og alle vegne.

Om morgenen er Løkke i medierne med nye udmeldinger, hele dagen traver han virksomheder, gågader og ridestier tynde, og om aftenen sender han videohilsner, inden han går til køjs.

Lånt af Allan Egaa, Facebook

I valgkampen er Løkke så kommet med overpumpede velfærdsudspil på 69 milliarder. Han har pudset Foghs godt slidte skattestop af og forsøgte sig med en lang række af andre gamle politiske numre.

LA og K skyder Lars Løkkes milliardplan ned: Brug dem på skattelettelser i stedet

Ved nærmere granskning af Venstres velfærdsudspil bliver summen til velfærdsudspillet kun 20 mia. kroner. Det bliver yderligere nedskrevet med 9 mia. kroner, der skal bruges til betaling af forsvarsforliget.

DR skriver den 9. maj 2019:

Kort fortalt mener økonomerne, at de 69 milliarder kroner er et tal, der er pumpet som et stykke kyllingebryst med langt mere vand, end du har lyst til at vide.

Faktum er, at der er tale om et velkendt trick, og det lægger Venstre sådan set ikke voldsomt meget skjul på. Tricket hedder en “akkumuleret beregning”.

Det går ud på at tage de penge, Venstre lover at bruge ekstra hvert år og lægge dem sammen og vupti. De godt 20 milliarder kroner, Venstre vil bruge ekstra på velfærden i 2025 bliver til 69 milliarder, for der blev jo også brugt flere i 2024, 2023, 2022, 2021 og 2020.

Venstre spiller på to baner, der ikke kan forenes.

Et velfærdsløft koster penge, hvor vil Venstre finde dem, når partiet samtidig vil give skattelettelser?

Forsvaret er ikke der Venstre vil spare, børnehaver, skoler, sundhedssektoren skal have et velfærdsløft, hvis vi skal tro på Lars Løkke og Venstres hovsa plan.

Hvad er der så tilbage Lars Løkke og Venstre?

Skattelettelserne tages af rådighedsbeløbet, det samme gør velfærdsløftet, er der penge til begge områder?

 

 

Den desperate mand i dansk politik.

I et interview her til morgen med Ritzau forklarer Lars Løkke Rasmussen vigtigheden af et samarbejde hen over midten.

Kommunister ude i Enhedslisten eller folk med nazistiske tendenser i Stram Kurs, de synes selvfølgelig ikke, det er en god idé at tale om at samle Danmark på midten, det siger sig selv,” sagde statsministeren.

Pernille Skipper, Enhedslisten:
Vores statsminister er desperat, alle midler bliver brugt. Men flytter det stemmer hen over midten?

Pernille Skipper har ikke et tilhold og er et afholdt og respekteret menneske på Christiansborg. Paludan er i en helt anden kategori,” siger Jarl Cordua til BT.dk. 

 

Venstres talmagi….

Da Venstre overtog ansvaret fra Socialdemokratiet i 2015, overtog vi et truende budgetunderskud på hele 50 mia. kr., eller hvad der svarer til omkring 20.000 kr. pr. husstand. Derfor sagde vi helt åbent, at vi blev nødt til at stramme den økonomiske politik op”, sagde Lars Løkke Rasmussen i Bella Centeret.

Men det er ikke sandheden. I dag ved vi, at der var balance på den strukturelle saldo i 2015. Det er ministeriets egne tal, og der er ikke to opfattelser af den situation nu,” siger Niels Storm Knigge.

Den borgerlige guru i tænketanken CEPOS:
Det er ikke retvisende, når Venstre maler et billede af, at man overtog en usund offentlig økonomi. Venstre går for langt i deres negative udlægning af de offentlige finanser,” siger Mads Lundby Hansen til Information.

Kilder: Information.dk og Piopio.dk