Udskiftninger i Danske Banks bestyrelse.

Der er oprør på vej mod bestyrelsen i Danske Bank, hvilket er naturligt, da bestyrelsen har snorksovet i sagen om hvidvaskning af mange milliarder kroner.

Flere penge, end der er indestående i de estiske banker. En sag, der burde have fået bankens ledelse og bestyrelse op af de dybe lænestole.

Finans.dk skriver i dag:

A.P. Møller Holding A/S, der er storaktionær i Danske Bank, har anmodet om en ekstraordinær generalforsamling i den skandaleramte bank. Formand Ole Andersen vil ikke genopstille som formand. Karsten Dybvad er på vej til at erstatte ham.

A.P. Møller Holding A/S, der ejer cirka 20 pct. af aktierne i Danske Bank, anmodet om, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling i banken med henblik på at få valgt nye folk ind i bestyrelsen.

A. P. Møller Holding A/S har talt med andre store investorer om besættelse af formands- og næstformandsposten, så dagene er talte for de den nuværende formand Ole Andersen.