Karakter for danske partiledere….

Vælgerne bedømmer Liberal Alliances partileder til at levere en så ringe præstation som partileder, at han kun får 2,4 i årskarakter. Trekløverregeringens partiledere har ikke fundet vej til vælgernes hjerter, viser ny måling.

Til gengæld scorer rød bloks to dronninger Mette Frederiksen og Pernille Skipper pæne karakterer, mens Kristian Thulesen Dahl fra DF falder i i karakter

Kulturminister på lønningslisten i KRIFA

Den nye kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) har i fire år været bestyrelsesmedlem for et konferencecenter, der ejes af Kristelig fagbevægelse……….

Det kan være problematisk at have en kirkeminister, der har arbejdet så tæt sammen med en virksomhed, der er en del af Krifa-koncernen, mener forfatter og journalist Egon Clausen. Den tidligere DR-journalist har blandt andet skrevet bøger om Indre Mission og den kristne højrefløj.   

trinity

Krifa udspringer af Indre Mission og var i sin oprindelse stærk antisocialistisk og antifagforeninger. Den dag i dag gennemsyrer det konservative kristne værdisæt hele Krifa“, siger han til Avisen.dk.

Det må kommunerne finde ud af……

Kommunerne må selv kontrollere, om der er værdige forhold på deres plejehjem, lyder det fra den nye ældreminister.

Foto: Skærm print

Foto: Skærm print

Med den nye regering har de ældre fået deres egen minister. Tilmed en, der er kendt for at skabe gode forhold for de ældre fra sin tid som leder på plejehjemmet Lotte.

Men de ældre skal ikke regne med, at den nye ældreminister bliver den, der får forbedret forholdene på de plejehjem, hvor beboere kan gå rundt uden at få skiftet ble i tide. Kilde: TV2.dk

Det må kommunerne finde ud af” siger ældreminister Thyra Frank. Det er en frisk melding fra en minister, som man må formode får lov til at lovgive om de ældres forhold på plejehjemmene.

Eller er hun bare gidsel for en borgerlig 3 kløver regering, hvis fornemste mål er at holde Lars Løkke Rasmussen til magten for enhver pris…..

Hvis ansvar er det så?

Hvis ansvar er det så?

Skandalen i Dansk Folkepartis EU-gruppe fortsætter….

En årsløn som en statsminister og et gyldent håndtryk på 1,3 millioner kroner var ikke nok til den medarbejder (Juan Manuel Ghersinich), som ifølge Morten Messerschmidt har blåstemplet omstridte udgifter i de skandaleramte ’fonde’ Meld og Feld.

Han fik også bonus og andre honorarer på mindst 430.000 kroner samme år, som Morten Messerschmidt blev valgt til Meld-formand. Dermed rundede medarbejderens samlede årsindtægt knap 3,2 millioner kroner.

Det viser dokumenter fra EU-Parlamentet, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Da Ghersininch stoppede i Meld, gik han direkte til et job som rådgiver for DF’s ‘budgethøg’ Anders Vistisen i ECR-gruppen. Ifølge den frafaldne DF’er Rikke Karlsson sad Ghersinich fysisk på DF’s kontorer i Bruxelles, indtil sagen detonerede sidste efterår.

budget_hoeg

DF’s nye gruppeformand i Europa-Parlamentet Anders Vistisen var kasserer i Meld, da regnskabet blev aflagt og revideret. Men den daværende kasserer har tidligere afvist, at han var involveret i tilblivelsen af regnskabet, selvom det er kassererens opgave.

Messerschmidt har angiveligt aflagt og underskrevet dette regnskab uden at vide, hvilke udgifter for over en million kroner (140.775 euro), som Meld har bogført og betalt efter nytår. Bemærk også at lønudgifterne vokser voldsomt i 2014.

Messerschmidt har angiveligt aflagt og underskrevet dette regnskab uden at vide, hvilke udgifter for over en million kroner (140.775 euro), som Meld har bogført og betalt efter nytår. Bemærk også at lønudgifterne vokser voldsomt i 2014.

 

Morten Messerschmidt er stadig sygemeldt og kan derfor ikke besvare spørgsmål.

Et omskifteligt ministerliv………

Søren Pind har ikke lagt skjul på han er skuffet over sit skifte fra justitsminister til uddannelses- og forskningsminister.

soren_pind

Han har begået et blogindlæg på Berlingske.dk den 1. december 2016, hvor han kommer med nogle interessante pointer, som vi ikke er meget uenige i.

Det er samtidigt et slet skjult hint til statsministeren om han er degraderet og regeringen unødigt har mistet kostbar viden i Justitsministeriet 🙂

Søren Pind skriver: “Jeg er nu i mit fjerde ministerium. Ud af en samlet ministerperiode på godt 3 år…

Jeg sad som udviklingsminister i godt 18 måneder – heraf de sidste seks med den ekstra portefølje af integrationsminister (frihedsminister). Og jeg sad som justitsminister (sherif)  i godt 17 måneder, og starter nu som uddannelses- og forskningsminister (fremtidsminister).

Læs hele blogindlægget på Berlingske.dk.

Statsministerens redegørelse til Folketinget

Den 1. december 2016 afgav statsminister Lars Løkke Rasmussen en redegørelse til Folketinget efter dannelse af “3 Kløver regeringen”.

Se den her…… eller læs den her…..

Folketinget debatterer statsministerens redegørelse

redegorelse_1_dec_2016

Statsminister Lars Løkke Rasmussen afgav en redegørelse til Folketinget om ”rigets almindelige stilling” torsdag den 1. december.  Det vil sige, at statsministeren præsenterede det nye regeringsgrundlag for Folketinget, og hvilke initiativer regeringen har tænkt sig at iværksætte. Her havde statsministeren alene ordet.

Mandag den 5. december sættes statsministeren redegørelse til forhandling i Folketingssalen. Det betyder, at folketingsmedlemmerne har mulighed for at fremlægge deres syn på statsministerens redegørelse. Debatten kan vare hele dagen, ligesom åbningsdebatten gør det ved Folketingets åbning. Følg debatten via Folketingets tv-kanal eller på web-tv.

 

Liberal Alliance mister vælgere

Det er nonsens og spind, når Samuelsen og Liberal Alliance i dag påstår, at det hele tiden har været strategien, at topskattekravet skulle presse Løkke til at tage dem med i regering. LA satsede hele butikken på, at DF ville bøje sig mod at få stramninger på udlændingepolitikken. Men der fejllæste de DF“, skriver
Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget.dk

valg_28_nov_2016

Men fortællingen om Liberal Alliance som et anderledes parti, der ikke var til fals for ministerposter, er blevet undermineret, siger han og tilføjer, at det vækker mindelser om SF, der også gav køb på mærkesager og principper for at gå med i Thornings SRSF-regering.

et_standpunkt

Den nye regering ……

Den nye regering er offentliggjort den 28. november 2016, klokken 09:00.

regering_28_nov_2016

Kristian Jensen (V) blev forfremmet som finansminister og kandidat til Venstres formandspost.

Esben Lunde Larsen, Inger Støjberg, Lars Christian Lilleholt og Karsten Lauritzen blev genvalgt som ministre for deres ministerier.

Clæaus Hjort Frederiksen, Ulla Tørnæs, Troels Lund Poulsen, Karen Ellemann, Søren Pind,  Ellen Trane Nørby, og Sophie Løhde, alle fra Venstre,  blev degraderet.

Bertel Haarder, Hans Christian Schmidt  , Peter Christensen og Jørgen Neergaard Larsen, alle fra Venstre, blev ikke genvalgt som ministre.

Den afgående regering kan du finde her….

 

Den nye regering er på vej

Vores forslag er…….

Statsminister – Lars Løkke Rasmussen (V)
Udenrigsminister – Anders Samuelsen (LA)
Udviklingsminister – Ulla Tørnæs (V)
Finansminister – Kristian Jensen (V)
Justitsminister – Søren Pape Poulsen (C)
Forsvarsminister – Claus Hjort Frederiksen (Retræte stilling) (V)
Kulturminister og Kirkeminister – Mette Bock (LA)
Transportminister – Ole Birk Olesen (LA)
Økonomi- og indenrigsminister  – Simon Emil Ammitzbøll (LA)
Erhvervsminister – Brian Mikkelsen (C)
Børne – og socialminister – Mai Mercado (C)
Forskningsminister og uddannelseminister – Søren Pind (V)
Skatteminister – Karsten Lauritzen (V) (Genvalg)
Ældreminister – Thyra Frank (LA)
Undervisningsminister – Merete Riisager (LA)

Statsministeren vil oprette fem nye ministerposter.
Det erfarer TV 2 klokkern 21:56.

Mens vi venter på at se hvem der skal være ministre i den nye borgerlige trekløverregering, kan TV 2 nu erfare, hvor mange ministre, der kommer til at være på holdet.

Indtil nu har Venstre-regeringen bestået af 17 ministre, men når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mandag formiddag præsenterer sin nye regering for dronningen, vil han have 22 ministre på holdet inklusive ham selv.

13 ministre fra Venstre, seks fra Liberal Alliance og tre fra De Konservative.

Der er i alt 34 medlemmer i Venstres nuværende folketingsgruppe, mens Liberal Alliance har 13 folketingsmedlemmer og Konservative seks.

I Venstre-regeringen er der derudover tre ministre, som ikke er medlemmer af Folketinget.

Det drejer sig om forsvarsminister Peter Christensen, beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og uddannelsesminister Ulla Tørnæs.