Skandalen i Dansk Folkepartis EU-gruppe fortsætter….

En årsløn som en statsminister og et gyldent håndtryk på 1,3 millioner kroner var ikke nok til den medarbejder (Juan Manuel Ghersinich), som ifølge Morten Messerschmidt har blåstemplet omstridte udgifter i de skandaleramte ’fonde’ Meld og Feld.

Han fik også bonus og andre honorarer på mindst 430.000 kroner samme år, som Morten Messerschmidt blev valgt til Meld-formand. Dermed rundede medarbejderens samlede årsindtægt knap 3,2 millioner kroner.

Det viser dokumenter fra EU-Parlamentet, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Da Ghersininch stoppede i Meld, gik han direkte til et job som rådgiver for DF’s ‘budgethøg’ Anders Vistisen i ECR-gruppen. Ifølge den frafaldne DF’er Rikke Karlsson sad Ghersinich fysisk på DF’s kontorer i Bruxelles, indtil sagen detonerede sidste efterår.

budget_hoeg

DF’s nye gruppeformand i Europa-Parlamentet Anders Vistisen var kasserer i Meld, da regnskabet blev aflagt og revideret. Men den daværende kasserer har tidligere afvist, at han var involveret i tilblivelsen af regnskabet, selvom det er kassererens opgave.

Messerschmidt har angiveligt aflagt og underskrevet dette regnskab uden at vide, hvilke udgifter for over en million kroner (140.775 euro), som Meld har bogført og betalt efter nytår. Bemærk også at lønudgifterne vokser voldsomt i 2014.

Messerschmidt har angiveligt aflagt og underskrevet dette regnskab uden at vide, hvilke udgifter for over en million kroner (140.775 euro), som Meld har bogført og betalt efter nytår. Bemærk også at lønudgifterne vokser voldsomt i 2014.

 

Morten Messerschmidt er stadig sygemeldt og kan derfor ikke besvare spørgsmål.

Et omskifteligt ministerliv………

Søren Pind har ikke lagt skjul på han er skuffet over sit skifte fra justitsminister til uddannelses- og forskningsminister.

soren_pind

Han har begået et blogindlæg på Berlingske.dk den 1. december 2016, hvor han kommer med nogle interessante pointer, som vi ikke er meget uenige i.

Det er samtidigt et slet skjult hint til statsministeren om han er degraderet og regeringen unødigt har mistet kostbar viden i Justitsministeriet 🙂

Søren Pind skriver: “Jeg er nu i mit fjerde ministerium. Ud af en samlet ministerperiode på godt 3 år…

Jeg sad som udviklingsminister i godt 18 måneder – heraf de sidste seks med den ekstra portefølje af integrationsminister (frihedsminister). Og jeg sad som justitsminister (sherif)  i godt 17 måneder, og starter nu som uddannelses- og forskningsminister (fremtidsminister).

Læs hele blogindlægget på Berlingske.dk.

Statsministerens redegørelse til Folketinget

Den 1. december 2016 afgav statsminister Lars Løkke Rasmussen en redegørelse til Folketinget efter dannelse af “3 Kløver regeringen”.

Se den her…… eller læs den her…..

Folketinget debatterer statsministerens redegørelse

redegorelse_1_dec_2016

Statsminister Lars Løkke Rasmussen afgav en redegørelse til Folketinget om ”rigets almindelige stilling” torsdag den 1. december.  Det vil sige, at statsministeren præsenterede det nye regeringsgrundlag for Folketinget, og hvilke initiativer regeringen har tænkt sig at iværksætte. Her havde statsministeren alene ordet.

Mandag den 5. december sættes statsministeren redegørelse til forhandling i Folketingssalen. Det betyder, at folketingsmedlemmerne har mulighed for at fremlægge deres syn på statsministerens redegørelse. Debatten kan vare hele dagen, ligesom åbningsdebatten gør det ved Folketingets åbning. Følg debatten via Folketingets tv-kanal eller på web-tv.

 

Liberal Alliance mister vælgere

Det er nonsens og spind, når Samuelsen og Liberal Alliance i dag påstår, at det hele tiden har været strategien, at topskattekravet skulle presse Løkke til at tage dem med i regering. LA satsede hele butikken på, at DF ville bøje sig mod at få stramninger på udlændingepolitikken. Men der fejllæste de DF“, skriver
Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget.dk

valg_28_nov_2016

Men fortællingen om Liberal Alliance som et anderledes parti, der ikke var til fals for ministerposter, er blevet undermineret, siger han og tilføjer, at det vækker mindelser om SF, der også gav køb på mærkesager og principper for at gå med i Thornings SRSF-regering.

et_standpunkt

Den nye regering ……

Den nye regering er offentliggjort den 28. november 2016, klokken 09:00.

regering_28_nov_2016

Kristian Jensen (V) blev forfremmet som finansminister og kandidat til Venstres formandspost.

Esben Lunde Larsen, Inger Støjberg, Lars Christian Lilleholt og Karsten Lauritzen blev genvalgt som ministre for deres ministerier.

Clæaus Hjort Frederiksen, Ulla Tørnæs, Troels Lund Poulsen, Karen Ellemann, Søren Pind,  Ellen Trane Nørby, og Sophie Løhde, alle fra Venstre,  blev degraderet.

Bertel Haarder, Hans Christian Schmidt  , Peter Christensen og Jørgen Neergaard Larsen, alle fra Venstre, blev ikke genvalgt som ministre.

Den afgående regering kan du finde her….

 

Den nye regering er på vej

Vores forslag er…….

Statsminister – Lars Løkke Rasmussen (V)
Udenrigsminister – Anders Samuelsen (LA)
Udviklingsminister – Ulla Tørnæs (V)
Finansminister – Kristian Jensen (V)
Justitsminister – Søren Pape Poulsen (C)
Forsvarsminister – Claus Hjort Frederiksen (Retræte stilling) (V)
Kulturminister og Kirkeminister – Mette Bock (LA)
Transportminister – Ole Birk Olesen (LA)
Økonomi- og indenrigsminister  – Simon Emil Ammitzbøll (LA)
Erhvervsminister – Brian Mikkelsen (C)
Børne – og socialminister – Mai Mercado (C)
Forskningsminister og uddannelseminister – Søren Pind (V)
Skatteminister – Karsten Lauritzen (V) (Genvalg)
Ældreminister – Thyra Frank (LA)
Undervisningsminister – Merete Riisager (LA)

Statsministeren vil oprette fem nye ministerposter.
Det erfarer TV 2 klokkern 21:56.

Mens vi venter på at se hvem der skal være ministre i den nye borgerlige trekløverregering, kan TV 2 nu erfare, hvor mange ministre, der kommer til at være på holdet.

Indtil nu har Venstre-regeringen bestået af 17 ministre, men når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mandag formiddag præsenterer sin nye regering for dronningen, vil han have 22 ministre på holdet inklusive ham selv.

13 ministre fra Venstre, seks fra Liberal Alliance og tre fra De Konservative.

Der er i alt 34 medlemmer i Venstres nuværende folketingsgruppe, mens Liberal Alliance har 13 folketingsmedlemmer og Konservative seks.

I Venstre-regeringen er der derudover tre ministre, som ikke er medlemmer af Folketinget.

Det drejer sig om forsvarsminister Peter Christensen, beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og uddannelsesminister Ulla Tørnæs.

 

 

Hele Danmarks statsminister?

LO forventer, at Lars Løkke Rasmussen lever op til sit løfte om, at han vil være hele Danmarks statsminister.

Det hænger ikke sammen. Hvis vi skal arbejde flere år, skal ikke mindst arbejdsmiljøet være i orden. Det er ikke nok med en luftig formulering om ”de nedslidte”.

Det hænger ikke sammen. Hvis vi skal arbejde flere år, skal ikke mindst arbejdsmiljøet være i orden. Det er ikke nok med en luftig formulering om ”de nedslidte”.

 

Men det nye regeringsgrundlag efterlader tvivl om, hvorvidt det stadig er tilfældet.

– Vi får en regering, der skaber øget ulighed. Vi risikerer, at det bliver tryghed for de få og utryghed for de mange, siger LO’s formand Lizette Risgaard og tilføjer:

– Der er grund til at minde Lars Løkke om, at han på Venstres to seneste landsmøder har lovet at være regering for hele Danmark. Så sent som for en uge siden understregede han, at ”vi er regering for alle danskere”.

Det er skævt
LO-formanden kalder det for et ”bekymrende angreb på velfærden”, at det offentlige forbrug kun skal vokse med 0,3 procent om året. Det er mindre end foreslået i den forrige regerings 2025-plan og vil forstærke uligheden.

Det vil fastfrysningen af grundskylden også, fordi det er de vellønnede i hovedstadsområdet – dem med de største grundværdier – der snupper de store gevinster.

– Det er helt skævt, siger Lizette Risgaard.

Tilsvarende kritiserer hun skarpt, at arbejdsmiljø kun er nævnt i en enkelt bisætning, og at Lars Løkke holder liv i den forrige regerings trusler om senere tilbagetrækning.

– Det hænger ikke sammen. Hvis vi skal arbejde flere år, skal ikke mindst arbejdsmiljøet være i orden. Det er ikke nok med en luftig formulering om ”de nedslidte”, siger Lizette Risgaard.

Glad for nyt råd
Til gengæld er hun tilfreds med, at regeringen holder fast i trepartsforhandlingerne med arbejdsmarkedets parter. Og hun hilser det nye ”disruptionråd” velkomment. Her skal blandt andre lønmodtagere og arbejdsgivere være med til at diskutere fremtidens arbejdsmarked.

– Vi har allerede foreslået statsministeren et sådant råd og jeg er glad for, at han har lyttet, siger LO-formanden og understreger, at LO’s forventninger til Lars Løkkes nye regering i øvrigt ikke har ændret sig en tøddel i forhold til den gamle:

– Vi tror på, at vækst og nye arbejdspladser skal øge vores velstand. Og så er det ikke godt, at regeringen starter med at skære 14 milliarder af det offentlige forbrug, siger Lizette Risgaard – som dog lægger vægt på, at regeringen stadig har brug for Dansk Folkepartis opbakning:

– Nu er det op til Dansk Folkeparti at vise, om de også i handling er på lønmodtagernes side. Der er mange ting i regeringsgrundlaget, som ingen partier i Folketinget kan lægge stemmer til, hvis de vil kunne sige, at de er for lønmodtagerne, siger Lizette Risgaard.

Aftale indgået om 3 kløver regering.

Katten har ni liv, Lars Løkke er i gang med sit tiende politiske liv…….

3-klover
De tre borgerlige partier har forhandlet i en uge, siden Lars Løkke Rasmussen fra talerstolen på Venstres landsmøde inviterede de to mindre partier i regering.

Du finder regeringsgrundlaget forelagt på Marienborg den 27. november 2016, klokken 15:00.

Fra starten har det lignet, at de tre partier ville møde hinanden. Især Anders Samuelsens farvel til sit ultimative krav om lettelser i topskatten banede vejen for enighed.

Her er et lille udpluk af nogle af de ting, der står i regeringsgrundlaget:

  • Regeringen vil i 2018 fremlægge forslag til yderligere udflytning af statslige arbejdspladser.
  • Det offentlige forbrug må vokse med 0,3 procent.
  • Offentlighedsloven skal revideres.
  • Licensens skal sænkes.
  • TV2 skal privatiseres.
  • Forsvaret skal tilføres flere midler.
  • Regeringen vil afsætte en halv milliard kroner til de mest udsatte skoler.

Kilde: eb.dk