Tyveri af feriepenge….

Enhedslistens Jakob Nerup  på Facebook den 25. januar.

I dag har Folketinget stjålet feriepenge for 65 mia. kr. direkte fra lønmodtagerne. Det er for sindssygt, at det sker uden protester fra fagbevægelsen, og at det kun er Enhedslisten, der stemmer imod. En tyveårig tømrer kan miste op mod 200.000 kr., når et helt års feriepenge tvangsudlånes til hans arbejdsgiver. Det synes jeg er vildt uretfærdigt

Hvad er det så lige der er foregået? Folketinget i dag har vedtaget en ny ferielov. En tømrer kan tabe helt op til 200.000 kr. og samlet set kan danske lønmodtagere miste op mod 65 mia. kr. Forklaring følger her.

Folketinget har som følge af en EU-dom udarbejdet en ny ferielov, hvor vi skal holde ferie uden at spare op til det, som i dag. Det er godt, fordi det sikrer alle lønmodtagere, også de nye på arbejdsmarkedet, ret til betalt ferie.

Tyveriet består i, at arbejdsgiverne får lov til at beholde de 5 ugers ekstra feriepenge, som lønmodtagerne optjener i overgangsåret mellem den gamle og den nye ordning. Eller mere præcist: Politikerne vil tvinge dig til at låne de 5 ugers ekstra feriepenge til din arbejdsgiver indtil du kan gå på pension. Men ikke nok med det. Samtidig vil de andre partier sænke skatten for virksomhederne, og betale nogle af deres udgifter til ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Det giver en samlet gevinst på ca. 34 mia. kroner.

Fem ugers feriepenge er jo mange penge. For en tømrer er det næsten 40.000 kr. Hvis din arbejdsgiver beholder pengene, så kan han få rentefordelen, og det bliver til en gratis gevinst for ham på mere end 43.000 kr.

Hvis man i stedet indbetalte alle feriepengene til lønmodtagerens konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, så kunne de forrentes meget bedre. Så ville tømrerens 40.000 blive til 226.000 kr. – eller hvis alle lønmodtagernes blev talt sammen, så ville det blive til svimlende 65 mia. kr.

Det synes vi i Enhedslisten er tyveri ved højlys dag.
Nu har arbejdsgiverne i årevis haft glæden af at kunne bruge vores feriepenge, som gratis likviditet til en årlig værdi mindst en milliard kr. Det er på tide, at det slutter. De optjente feriepenge hører til i lønmodtagernes lommer.

Lad mig slutte med en opfordring til oppositionen og fagbevægelsen, som støtter loven. Det er aldrig for sent at få kompasset på plads og få lavet det om under en ny regering. Hjælp Enhedslisten med at få stoppet tyveriet af lønmodtagernes feriepenge.

PS alle tal kommer direkte fra Beskæftigelsesministeren.