Et besøg på 11 minutter i hjemmeplejen

“Jeg blev ked af mit arbejde og flov og mit arbejde, fordi der ikke var tid nok“.

Sådan fortæller Nanna Irina Svensson, mens hun nyder julefreden med familien. En fred, der langt fra er til stede, når hun er på arbejde i hjemmeplejen.

– Jeg har kun akkurat tid til den opgave, jeg skal udføre. Hvis jeg for eksempel skal give en borger insulin, når jeg kun lige netop at gøre det. Der er ikke tid til at snakke lidt, spørge til deres jul og i det hele taget at se det hele menneske, fortæller Nanna Irina Svensson.

Hun har i mange år arbejdet som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen. Nu er hun i gang med at uddanne sig til sygeplejerske, og kører jævnligt som vikar i hjemmeplejen i flere nordjyske kommuner. Hun oplever ofte at skulle nå op imod 40 hjemmebesøg i løbet af en aftenvagt, og da hun midt i december havde haft en vagt, hvor hun skulle besøge 38 borgere på syv en halv time, skrev hun et opslag på Facebook om de pressede arbejdsvilkår.

KL, hvis I virkelig vil gøre noget for at kunne rekruttere nok ansatte til ældreplejen i de kommende år, så handler det både om løn, uddannelsespladser og det her:

“Jeg regnede jo ud, at jeg havde 11 minutter per borger, og det er altså inklusiv kørsel og inklusive at læse op på, hvad jeg skulle gøre hos den enkelte borger samt at skrive journal, og så er der altså ikke mange minutter tilbage til borgeren i sidste ende,” siger Nanna Irina Svensson.

Vi spørger, kan vi være det bekendt over for borgerne og de ansatte i hjemmeplejen?