Den nye regering ……

Den nye regering er offentliggjort den 28. november 2016, klokken 09:00.

regering_28_nov_2016

Kristian Jensen (V) blev forfremmet som finansminister og kandidat til Venstres formandspost.

Esben Lunde Larsen, Inger Støjberg, Lars Christian Lilleholt og Karsten Lauritzen blev genvalgt som ministre for deres ministerier.

Clæaus Hjort Frederiksen, Ulla Tørnæs, Troels Lund Poulsen, Karen Ellemann, Søren Pind,  Ellen Trane Nørby, og Sophie Løhde, alle fra Venstre,  blev degraderet.

Bertel Haarder, Hans Christian Schmidt  , Peter Christensen og Jørgen Neergaard Larsen, alle fra Venstre, blev ikke genvalgt som ministre.

Den afgående regering kan du finde her….

 

Den nye regering er på vej

Vores forslag er…….

Statsminister – Lars Løkke Rasmussen (V)
Udenrigsminister – Anders Samuelsen (LA)
Udviklingsminister – Ulla Tørnæs (V)
Finansminister – Kristian Jensen (V)
Justitsminister – Søren Pape Poulsen (C)
Forsvarsminister – Claus Hjort Frederiksen (Retræte stilling) (V)
Kulturminister og Kirkeminister – Mette Bock (LA)
Transportminister – Ole Birk Olesen (LA)
Økonomi- og indenrigsminister  – Simon Emil Ammitzbøll (LA)
Erhvervsminister – Brian Mikkelsen (C)
Børne – og socialminister – Mai Mercado (C)
Forskningsminister og uddannelseminister – Søren Pind (V)
Skatteminister – Karsten Lauritzen (V) (Genvalg)
Ældreminister – Thyra Frank (LA)
Undervisningsminister – Merete Riisager (LA)

Statsministeren vil oprette fem nye ministerposter.
Det erfarer TV 2 klokkern 21:56.

Mens vi venter på at se hvem der skal være ministre i den nye borgerlige trekløverregering, kan TV 2 nu erfare, hvor mange ministre, der kommer til at være på holdet.

Indtil nu har Venstre-regeringen bestået af 17 ministre, men når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mandag formiddag præsenterer sin nye regering for dronningen, vil han have 22 ministre på holdet inklusive ham selv.

13 ministre fra Venstre, seks fra Liberal Alliance og tre fra De Konservative.

Der er i alt 34 medlemmer i Venstres nuværende folketingsgruppe, mens Liberal Alliance har 13 folketingsmedlemmer og Konservative seks.

I Venstre-regeringen er der derudover tre ministre, som ikke er medlemmer af Folketinget.

Det drejer sig om forsvarsminister Peter Christensen, beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og uddannelsesminister Ulla Tørnæs.

 

 

Hele Danmarks statsminister?

LO forventer, at Lars Løkke Rasmussen lever op til sit løfte om, at han vil være hele Danmarks statsminister.

Det hænger ikke sammen. Hvis vi skal arbejde flere år, skal ikke mindst arbejdsmiljøet være i orden. Det er ikke nok med en luftig formulering om ”de nedslidte”.

Det hænger ikke sammen. Hvis vi skal arbejde flere år, skal ikke mindst arbejdsmiljøet være i orden. Det er ikke nok med en luftig formulering om ”de nedslidte”.

 

Men det nye regeringsgrundlag efterlader tvivl om, hvorvidt det stadig er tilfældet.

– Vi får en regering, der skaber øget ulighed. Vi risikerer, at det bliver tryghed for de få og utryghed for de mange, siger LO’s formand Lizette Risgaard og tilføjer:

– Der er grund til at minde Lars Løkke om, at han på Venstres to seneste landsmøder har lovet at være regering for hele Danmark. Så sent som for en uge siden understregede han, at ”vi er regering for alle danskere”.

Det er skævt
LO-formanden kalder det for et ”bekymrende angreb på velfærden”, at det offentlige forbrug kun skal vokse med 0,3 procent om året. Det er mindre end foreslået i den forrige regerings 2025-plan og vil forstærke uligheden.

Det vil fastfrysningen af grundskylden også, fordi det er de vellønnede i hovedstadsområdet – dem med de største grundværdier – der snupper de store gevinster.

– Det er helt skævt, siger Lizette Risgaard.

Tilsvarende kritiserer hun skarpt, at arbejdsmiljø kun er nævnt i en enkelt bisætning, og at Lars Løkke holder liv i den forrige regerings trusler om senere tilbagetrækning.

– Det hænger ikke sammen. Hvis vi skal arbejde flere år, skal ikke mindst arbejdsmiljøet være i orden. Det er ikke nok med en luftig formulering om ”de nedslidte”, siger Lizette Risgaard.

Glad for nyt råd
Til gengæld er hun tilfreds med, at regeringen holder fast i trepartsforhandlingerne med arbejdsmarkedets parter. Og hun hilser det nye ”disruptionråd” velkomment. Her skal blandt andre lønmodtagere og arbejdsgivere være med til at diskutere fremtidens arbejdsmarked.

– Vi har allerede foreslået statsministeren et sådant råd og jeg er glad for, at han har lyttet, siger LO-formanden og understreger, at LO’s forventninger til Lars Løkkes nye regering i øvrigt ikke har ændret sig en tøddel i forhold til den gamle:

– Vi tror på, at vækst og nye arbejdspladser skal øge vores velstand. Og så er det ikke godt, at regeringen starter med at skære 14 milliarder af det offentlige forbrug, siger Lizette Risgaard – som dog lægger vægt på, at regeringen stadig har brug for Dansk Folkepartis opbakning:

– Nu er det op til Dansk Folkeparti at vise, om de også i handling er på lønmodtagernes side. Der er mange ting i regeringsgrundlaget, som ingen partier i Folketinget kan lægge stemmer til, hvis de vil kunne sige, at de er for lønmodtagerne, siger Lizette Risgaard.

Aftale indgået om 3 kløver regering.

Katten har ni liv, Lars Løkke er i gang med sit tiende politiske liv…….

3-klover
De tre borgerlige partier har forhandlet i en uge, siden Lars Løkke Rasmussen fra talerstolen på Venstres landsmøde inviterede de to mindre partier i regering.

Du finder regeringsgrundlaget forelagt på Marienborg den 27. november 2016, klokken 15:00.

Fra starten har det lignet, at de tre partier ville møde hinanden. Især Anders Samuelsens farvel til sit ultimative krav om lettelser i topskatten banede vejen for enighed.

Her er et lille udpluk af nogle af de ting, der står i regeringsgrundlaget:

  • Regeringen vil i 2018 fremlægge forslag til yderligere udflytning af statslige arbejdspladser.
  • Det offentlige forbrug må vokse med 0,3 procent.
  • Offentlighedsloven skal revideres.
  • Licensens skal sænkes.
  • TV2 skal privatiseres.
  • Forsvaret skal tilføres flere midler.
  • Regeringen vil afsætte en halv milliard kroner til de mest udsatte skoler.

Kilde: eb.dk