Dansk Folkeparti vil i regering

Dansk Folkepartis formand vil i regering efter næste valg. Men han har svært ved at forestille sig en regering med alle fire borgerlige partier. Tværtimod ser han det som det mest logisk, at det kun bliver med Venstre – og altså uden Liberal Alliance og de Konservative. LA er uenig, skriver Berlingske.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl mener, at han er lykkedes med en særlig kurs, han udstak for halvandet år siden på sit kontor. Han har en vision om at gøre op med blokpolitikken, og så ser han stadig muligheder for, at Dansk Folkeparti går i regering med Venstre. Alene.

Foto: TWITTER

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti kæmper lige nu mange af de samme kampe. Sådan lyder det fra udlændingeordfører Dan Jørgensen, Socialdemokratiet, få dage inden begge partier møder hver deres bagland til henholdsvis kongres og årsmøde.

– Der er et værdifællesskab, fordi vi jo kan samarbejde på nogle områder. For eksempel har vi jo sammen med DF forhindret, at der kom topskattelettelser. Det ville have været ulighedsskabende. Dansk Folkeparti har sammen med os uden om regeringen lavet en togfond i sidste uge. Vi har lavet fiskeripolitik, lister Dan Jørgensen op i talkshowet ‘Lippert’ på TV 2 News.

Der, hvor vi deler en bekymring, er, om vores velfærdssamfund kan stå distancen

Dan Jørgensen, udlændingeordfører, Socialdemokratiet

 

Dansk Folkeparti har nøglen til finansloven.

Den senest meningsmåling fra Børsen og Greens Analyseinstitut giver et markant flertal til Rød Blok.

Det er den største vælgeropbakning til den røde opposition siden 2011, hvis man udelukkende ser på målinger foretaget af Greens Analyseinstitut.

Rune Stubager, valgforsker fra Aarhus Universitet, er ikke i tvivl om, at regeringens skatte- og finanslovsudspil har kostet for regeringen.

Undersøgelsen er foretaget fra 1.-7. september med et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Socialdemokratiet 26,4 pct. (47 mandater)
Radikale 6,4 (11)
Konservative 4 (7)
SF 6,1 (11)
Liberal Alliance 5,2 (9)
Kristendemokraterne 0,4 (-)
Dansk Folkeparti 15,6 (27)
Venstre 18,2 (32)
Enhedslisten 9,3 (16)
Alternativet 5,6 (10)
Nye Borgerlige 2,7 (5)

Kilde: Børsen/Greens Analyseinstitut

Det giver Dansk Folkeparti en stærk forhandlingsposition overfor regeringen, for Lars Løkke er ikke i en gunstig position til at udskrive valg med den vælgertilslutning regeringen har lige nu.

Om Dansk Folkeparti så mestrer den situation og får mere end udvisning af udlændinge og grænsekontrol ud af det, det må tiden vise. Dansk Folkeparti står nu med nøglen til en social retfærdig finanslov igennem Folketinget.

Regeringen vil sænke skatten, men kun for folk i jobs.

Fortrolige dokumenter afslører, hvordan regeringen vil sænke danskernes skat. Billigere biler, lavere skat på arbejde og hurtigere lettelse af topskatten er på bordet.

Med et nyt og længe ventet skatteudspil vil regeringen lette skatter og afgifter for op mod 22 mia. kr.

Det fremgår af interne regeringsdokumenter, som Politiken er kommet i besiddelse af.

Regeringen lægger op til helt at skrotte loftet over beskæftigelsesfradraget og indføre et nyt jobfradrag. De ændringer forventes at sænke skatten på den sidst tjente krone med 2,7 pct.-point, ligesom det vil betyde, at danskere i den lavere ende af indkomstskalaen kan slippe op mod 4.000 kr. biligere om året, viser beregninger sendt mellem flere ministerier.

Kilde: Politiken.dk 

Må vi lykønske den erhvervsaktive del af befolkningen med den blå regering og dens støtteparti Dansk Folkeparti, for endnu engang skal pensionisterne og overførselsindkomsterne betale gildet og skattelettelserne, for samtidigt at betale omkostningerne fuldt ud for regeringens gavebod. For med mindre regeringen vil betale med forringelser af vores velfærdssamfund, så skal regningen for den faktiske topskattelettelse på 2,7 skattepoint og prisnedsættelsen på 100.000 kroner for en Mercedes betales, også af pensionisterne og overførselsindkomsterne.

En skattepligtig indkomst på
– 100.000 kroner = skattelettelse på 2.700 kr.
– 200.000 kroner = skattelettelse på 5.400 kr.
– 500.000 kroner = skattelettelse på 13.500 kr.
– 1.000.000 kroner = skattelettelse på 27.000 kr.

Pensionisten med folkepension får en skattelettelse på 0 kr. – det samme gælder for de øvrige overførselsindkomster, er det en retfærdig fordeling af goderne i det danske samfund?

Vi vil sådan set gerne være med til at sænke skattetrykket. Hvis vi skal det, vil vi gerne gøre det i bunden i form af jobfradraget. Fremrykkelsen af den højere topskattegrænse er ikke et ønske, vi har, men nu har regeringen fremlagt det, og så må vi se, hvordan det lander i forbindelse med forhandlingerne“, siger DF’s finansordfører, René Christensen til Politiken.

Det skal nok glide ned for DF og René, hvis der kommer flere betjente ved grænsen og nogle flygtninge og migranter sendes hjem.

Vil og kan Dansk Folkeparti deltage i denne omvendte Robin Hood?

Det kører for Kurt Beier

Kurt Beier Transport A/S er en dansk virksomhed, som holder til i Padborg. Kurt Beier har datterselskaber både i Litauen og Rumænien. Ifølge selskabsregisteret CVR havde koncernens moderselskab i 2016 en omsætning på 380 mio. kr.

Igennem det rumænske selskab, GBT Logistic SRL, ansætter de rumænske chauffører på rumænske kontrakter til rumænsk løn. Da den rumænske chauffør blev ansat i 2013 var lønnen omkring 1.300 euro (9.667,19 dkk), nu er den oppe på 1.500 euro  (11.154,45 dkk) beregnet på kurs 7,44 dkk dags dato.

Chaufførerne bliver fragtet fra Rumænien til Padborg, hvor de bliver indkvarteret i containere, og herfra arbejder de i minimum tre måneder ad gangen. Chaufførerne kører international kørsel i hele Europa, blandt andet ture ind og ud af Danmark.

Vores mening:
Bortset fra lønnen går den rigtige vej og dermed på sigt løser problemet med social dumpning, så er det umoralsk at drive vognmandsforretning på den måde.

Den form for konkurrence ødelæger seriøse danske vognmandsforretninger.

En rumænsk chauffør har kørt dag og nat – uden at holde sine fridage og uden at blive betalt for hverken overarbejde, natkørsel eller weekendenkørsel – mens han arbejdede for den danske storvognmand Kurt Beier.

Sagen kort :
Den rumænske lastbilchauffør var ansat i virksomheden GBT Logostic SRL i perioden 3. september 2013 til 2. marts 2015.

I løbet af den periode arbejdede han ifølge retssagens eksperter 843 timer mere, end han blev betalt for. Det svarer til 35 dages arbejde uden løn.

Chaufføren krævede at få lagt 75 % oven i lønnen for de dage, hvor han har arbejdet på fridage, og 25 % oven i lønnen for de timer, han har kørt om natten.

Under retssagen oplyser virksomheden, at den gennemsnitlige månedsløn for en lastbilchauffør er 1.300 euro. For de rumænske lastbilchauffører er lønnen skruet sådan sammen, at selve lønnen kun udgør omkring 200 euro. De resterende 1.100 euro bliver udbetalt som skattefri rejsegodtgørelse og diæter. Der skal derfor kun lægges overarbejds- og nattillæg til selve lønnen på ca. 200 euro.

Retten nåede frem til, at GBT Logistic SRL skal betale følgende beløb til chaufføren:

2.842 euro for at arbejde i weekender og på fridage, 120 euro i renter 490 euro i sagsomkostninger. Det samlede beløb på 3.452 euro svarer til 25.672 kroner.

GBT Logistic SRL er stiftet af Kurt Beier i 2013. I dag ejes selskabet 95 procent af UAB KG GRUPP, som er Kurt Beiers litauiske selskab, og 5 procent af Kurt Beier.

Lars Løkke fyrer fiskeriminister Esben Lunde Larsen

Esben Lunde Larsen fyres af statsministeren, der kommer en mistillid til fiskeriministeren i forkøbet.

Miljø-, fødevare- og fiskeriminister Esben Lunde Larsen (V), der på torsdag skulle i samråd om den såkaldte kvotekonge-sag, bliver nu fjernet fra den del af sin ministerpost, der omhandler fiskeri. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse på regeringen.dk.

Statsministeriets presse meddelelse 7. august 2017:

Fiskeriområdet skifter ressort, og der etableres en selvstændig fiskeristyrelse

 

Fiskeriområdet er i dag ved kongelig resolution blevet overført til Karen Ellemann, der fremover vil være minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde.

Fiskeriområdet udskilles således af Miljø- og Fødevareministeriet, og der etableres en selvstændig fiskeristyrelse under Udenrigsministeriet. Fiskeriområdet, herunder EU-samarbejdet om fiskeripolitikken, håndteres departementalt i Udenrigsministeriet.

Stillingen som direktør i den nye styrelse vil blive slået op.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Jeg har i dag besluttet at overføre ansvaret for fiskeriområdet til Karen Ellemann, så hun fremover vil være minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde.

Det har jeg gjort af to grunde.

For det første har det vist sig, at forvaltningen af de såkaldt omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende, og det er jeg nødt til at tage bestik af. Det vil fremgå af en beretning fra Rigsrevisionen om indførelsen af omsættelige kvoter i dansk fiskeri, der offentliggøres om kort tid.

For det andet er fiskeribranchen stærkt udfordret af Brexit, fordi den lander store mængder fisk i britisk farvand. Med ressortændringen får vi et større fokus på at styrke de internationale alliancer, der sikrer, at hele rigsfællesskabet kommer så stærkt ud på den anden side som muligt.

Endelig håber jeg, at vi nu kan genstarte samarbejdet om reguleringen af dansk fiskeri med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, der i den seneste tid ikke har været tilstrækkeligt tillidsfuldt.

Med ressortændringen tror jeg på, at vi får maksimal politisk fokus på at bringe administrationen af fiskekvoter i orden, og på at varetage interesserne for dette vigtige erhverv effektivt.”

Sommermøde i Dansk Folkeparti…..

Dansk Folkeparti stille nye krav til regeringen, nu skal regeringen leje et fængsel i Østeuropa.

Hvis kriminelle udlændinge bliver dømt i Danmark, skal de afsone i et udenlandsk fængsel.

”Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil have, at Danmark køber eller lejer et fængsel i et østeuropæisk land, hvor standarden er en væsentlig anden end i Danmark,” siger Peter Kofod Poulsen til Altinget.dk

Der er dog kun tale om udenlandske kriminelle skal sendes til købte/lejede fængsel.

Det er os en gåde man kan stille et så populistisk forslag til regeringen og Folketinget, uden Dansk Folkeparti mister vælgeropbakning i befolkningen.

For populistisk er forslaget og uden anden tilgang at forsøge at kapre nye vælgere, vælgere som ikke tænker videre over om forslaget kan realiseres.

Der er ingen nemme løsninger på krigen mod banderne og de udenlandske kriminelle.

 

 

Esben Lunde Larsen i ny sag……

Esben Lunde Larsen er efter nye oplysninger i sagen om fiskeripakken blevet kaldt i samråd af Enhedslisten.

Dansk Folkeparti ser ikke med milde øjne på nye oplysninger om, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens embedsfolk angiveligt skulle have systematisk og organiseret planlagt, hvordan de kunne modarbejde fiskeripakken, der i december blev indgået af et flertal udenom regeringen.

I Dansk Folkeparti synes vi det her er en ny alvorlig sag for ministeren, at man på den måde har brugt sit embedsværk til at arbejde imod den her aftale og brugt dem til ikke at ville implementere det, som et flertal havde besluttet,

siger Ib Poulsen til TV Midtvest og tilføjer:

I stedet har man brugt embedsmændene til at orkestrere noget, som skulle få det her til at vakle og ikke kunne gennemføres, og det er en meget alvorlig sag.

Ja, den svanesang har vi hørt tidligere. Et Dansk Folkeparti, der flyver op som en trold af en æske, men falder ned som et lam, når konsekvenserne går op for partiet, for Dansk Folkeparti vil for enhver pris holde en borgerlig regering ved magten.

 

Et tilbageblik på Liberal Alliance

Anders Samuelsen om: Hvad den næste borgerlige regering skal have nået indenfor det første år…….

Anders Samuelsen taler til Liberal Fredagsbar d. 25. januar 2013 om emner: “Hvad den næste borgerlige regering skal have nået indenfor det første år“.

Anders Samuelsen kommer ifølge Ekstra Bladet bl.a. med følgende hensigtserklæringer:

  • Væksten i det offentlige forbrug skal stoppes
  • Topskatten skal væk
  • Indkomstskatten sænkes til til max. 40 procent
  • Beskæftigelsesfradraget skal forhøjes markant
  • Der skal gennemføres en ny dagpengereform og en ny kontanthjælpsreform
  • Fagforeningernes ret til sympatikonflikter skal begrænses
  • Det skal være lettere for virksomheder at bruge udenlandsk arbejdskraft
  • Lejeloven skal liberaliseres
  • Dong skal privatiseres helt
  • TV 2 skal sælges

– Vi vil en gang for alle stoppe den evige vækst i det offentlige forbrug, og vi vil lægge en plan for en langsigtet slankekur i det offentlige. Æd den. Også Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. I kommer til at bide til bolle på det her!
Kilder: Ekstrabladet.dk og Avisen.dk

Og hvad er der så sket?

Regeringen Lars Løkke Rasmussen III tiltrådte 28. november 2016….

Her listen over regeringens aftaler:

I alt 37 aftaler indgået siden 28. november 2016.

Klik på overskriften for at gå direkte til aftaleteksten

Listen er senest opdateret 20. juni 2017. Kilde: https://www.regeringen.dk.

Her er det synliggjort Anders Samuelsen festtale den 25. januar 2013 om emnet: “Hvad den næste borgerlige regering skal have nået indenfor det første år” er rent blålys….

Det primære valgløfte fra Anders Samuelsen (LA): “Æd den, Venstre og DF! Den offentlige sektor skal skæres. Topskatten skal afskaffes. Selskabsskatten halveres“.

For der er vel ikke basis for LA og Anders Samuelsen i de kommende måneder kan få gennemført sine valgløfter?

Folketingsåret starter den 3. oktober 2017, så der er 55 dage tilbage til at indfri dem.

 

 

 

“Det Faglige Hus” har indgået discount overenskomst

Man får det man betaler for…….

I al stilhed er indholdet af den nyligt indgåede overenskomst mellem Det Faglige Hus (DFH) og Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) blevet offentliggjort, og man kan sagtens forstå, at dette er foregået i al stilhed og ikke med den normale pomp og pragt, der ellers er normen for Det Faglige Hus.

Og set i lyset af Landsformand for Det Faglige Hus, Johnny Nims, tidligere udtalelser, citat: “Det, der har været vigtigt for os, er, at vi matcher de LO-aftaler, der er”, kan man blot konstatere, at pris og kvalitet unægtelig hænger sammen. For der er verdener til forskel på DFH/KA overenskomsten og eksempelvis Industriens overenskomst. Ja, man kan faktisk med rette postulere, at Det Faglige Hus holder udsalg på rettighederne for lønmodtagere!
Kilde:http://www.jv.dk/laeserbreve/
AF: HENRIK BERG, FAGLIG SEKRETÆR METAL VEST, SALLINGSUNDVEJ 6A, 6715 ESBJERG N.

Publiceret

“Det Faglige Hus” har indgået overenskomst med “Kristelig Arbejdsgiverforening”, der er en del af den gule bevægelse sammen med Krifa (Kristelig A-Kasse).

Det er fagforeningerne der forhandler din overenskomst, sørger for at du får en tiltrængt lønforhøjelse, og i det hele taget arbejder på at forbedre forholdene på arbejdspladsen.

Derfor er det vigtigt du vælger din rigtige fagforening, der dækker dit arbejdsområde.

Det Faglige Hus er en forretning, der primært er en guldgrube for Johnny Nim i Esbjerg. Firmaet kan præstere en overenskomst med Kristelig Arbejdsgiverforening, der dækker en meget minimal del af det danske arbejdsmarked.

Vælger du en gul fagforening mister du den direkte hjælp på arbejdspladsen, da de gule fagforeninger ikke har overenskomst på din arbejdsplads, de kan kun hjælpe dig via domstolene, og vil de det i din sag?

Det er en god idé at være medlem af en rigtig fagforening

Det er en god idé at være medlem af den fagforening, der organiserer dit fag. Der er en årsag til, at det hedder fagforening. Det betyder netop en forening, der aftaler gode løn- og arbejdsforhold inden for faget.

Jo flere medlemmer, fagforeningen har, jo bedre overenskomster kan fagforeningen forhandle hjem. Dit kontingent er med til at betale for det arbejde, en overenskomst kræver.

LO’s medlemsorganisationer har dygtige forhandlere, som kender fagene og arbejdsmarkedssystemet rigtig godt.

Du får alle de goder, som fagforeningen forhandler, uanset om du er medlem af fagforeningen eller ej. Det får du, fordi din arbejdsplads er dækket af overenskomsten. Men hvis ingen betaler, er der heller ingen til at forhandle overenskomst.

Ud over de kollektive goder, som overenskomsten giver dig, så er fagforeningen også din personlige hjælp i dagligdagen.

Hvis du har problemer på din arbejdsplads, kan din tillidsrepræsentant hjælpe. Og har du ingen tillidsrepræsentant, går du til din afdeling.

Måske får du ikke de tillæg, du har krav på. Måske er du blevet uretmæssig fyret. Måske er du udsat for chikane fra din arbejdsgiver.

Er du medlem af fagforeningen, er der altid hjælp at hente.

I 2012 hentede 3F næsten 2 milliarder kroner hjem til medlemmerne i erstatninger. Det er langt mere, end medlemmerne betaler i kontingent.

 

 

Brexit tager år siger engelsk finansminister.

Finans.dk skriver i dag:

Brexit bliver langvarig. Den britiske finansminister, Philip Hammond, afslører nu, at han tror, de kommende overgangsordninger, der skal til for at Storbritannien helt kan forlade EU, sandsynligvis vil vare et par år snarere end et par måneder. Stik imod den britiske handelsminister Liam Foxs udmeldinger. (Bloomberg)

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, siger, at Storbritanniens beslutning om at forlade EU, og Frankrigs valg af Emmanuel Macron som præsident har ændret hendes syn på EU.

Det er værd at kæmpe for et stærkt Europa, siger hun ifølge Reuters.

Vi er enige med Merkel og advarer mod Morten Messerschmidts ønske om at følge England ud af EU.

Vi ser ikke en fremtid for Danmark uden for et næsten samlet Europa, hvor EU har været garant for fred og stabilitet siden 2. verdenskrig.

Vi ser (og håber på) der kommer reformer af EU, så EU fortsat kan bestå og udvikle sig. Det er ikke Danmarks mål at få et overnationalt styre i Bryssel.

Vi mener at Danmark skal deltage fuldt ud i EU og dermed afskaffe de danske forbehold.