Socialdemokratiets ordførerskaber.

Socialdemokratiets ordførerskaber efter valget

Gruppeledelsen:
Formand: Mette Frederiksen
Gruppeformand: Flemming Møller Mortensen
Politisk ordfører: Jesper Petersen
Gruppesekretær: Annette Lind
Gruppens næstformand: Lennart Damsbo-Andersen
Medlem: Leif Lahn Jensen
Medlem: Christian Rabjerg Madsen

Ordførerskaber:
Politisk ordfører: Jesper Petersen
Beskæftigelsesordfører: Leif Lahn Jensen
Ordfører for social dumping: Bjørn Brandenborg
Børne og undervisningsordfører: Jens Joel
Erhvervsordfører: Orla Hav
Fiskeriordfører: Kasper Roug
Turismeordfører: Henrik Møller
It- og teleordfører: Kasper Roug
Forbrugerordfører: Malte Larsen
Europaordfører: Lars Aslan Rasmussen
Finansordfører: Christian Rabjerg Madsen
Forsvarsordfører: Bjarne Laustsen
Beredskabsordfører: Jan Johansen
Færøordfører: Lars Aslan Rasmussen
Grønlandsordfører: Kasper Roug
Indfødsretsordfører: Rasmus Stoklund
Kirkeordfører: Julie Skovsby
Klima- energi- og forsyningsordfører: Anne Paulin
Kulturordfører: Jan Johansen
Idrætsordfører: Malte Larsen
Ligestillingsordfører: Birgitte Vind
Fødevareordfører: Anders Kronborg
Dyrevelfærdsordfører: Anders Kronborg
Miljøordfører: Mette Gjerskov
Medieordfører: Jesper Petersen
Retsordfører: Jeppe Bruus
Skatteordfører: Troels Ravn
Social- og indenrigsordfører: Camilla Fabricius
Transportordfører: Thomas Jensen
Ordfører for kommunal udligning: Christian Rabjerg Madsen
Handicapordfører: Daniel Toft Jakobsen
Ældreordfører: Birgitte Vind
Psykiatriordfører: Julie Skovsby
Sundhedsordfører: Rasmus Horn Langhoff
Boligordfører: Henrik Møller
Færdselssikkerhedsordfører: Jan Johansen
Havneordfører: Malte Larsen
Postordfører: Malte Larsen
Uddannelses- og forskningsordfører: Kasper Sand Kjær
Udenrigsordfører: Annette Lind
Udlændinge- og integrationsordfører: Rasmus Stoklund
Udviklingsordfører: Daniel Toft Jakobsen
Ordfører for verdensmål: Mette Gjerskov
Ordfører for landdistrikter og øer: Lennart Damsbo-Andersen

Kilde: Socialdemokratiet