Martin Rossen er blevet ansat som stabschef

Der har været meget turbulens over statsminister Mette Frederiksens etablering af et rådgiver team i Statsministeriet.

Jens Rohde (B) og flere andre mener Martin Rossen er vicestatsminister…..

Departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen er fortsat den øverste i Statsministeriet næstefter Mette Frederiksen. Og det er på papiret ham, der har det sidste ord over for statsministerens særlige rådgiver Martin Rossen.

Det fastslår Statsministeriet og Socialdemokratiets politiske ordfører.

Martin Rossen er blevet ansat som stabschef og særlig rådgiver for Mette Frederiksen. Og “som øvrige medarbejdere i Statsministeriet refererer de særlige rådgivere til departementschefen”, oplyser ministeriet i en mail.

At det overhovedet er nødvendigt at spørge, hvem der er chef for hvem i Statsministeriet skyldes, at Mette Frederiksen torsdag har annonceret nye tiltag i ministeriet, som vækker forundring og rejser store spørgsmål om ansvaret og magtfordelingen.

Socialdemokratiets ordførerskaber.

Socialdemokratiets ordførerskaber efter valget

Gruppeledelsen:
Formand: Mette Frederiksen
Gruppeformand: Flemming Møller Mortensen
Politisk ordfører: Jesper Petersen
Gruppesekretær: Annette Lind
Gruppens næstformand: Lennart Damsbo-Andersen
Medlem: Leif Lahn Jensen
Medlem: Christian Rabjerg Madsen

Ordførerskaber:
Politisk ordfører: Jesper Petersen
Beskæftigelsesordfører: Leif Lahn Jensen
Ordfører for social dumping: Bjørn Brandenborg
Børne og undervisningsordfører: Jens Joel
Erhvervsordfører: Orla Hav
Fiskeriordfører: Kasper Roug
Turismeordfører: Henrik Møller
It- og teleordfører: Kasper Roug
Forbrugerordfører: Malte Larsen
Europaordfører: Lars Aslan Rasmussen
Finansordfører: Christian Rabjerg Madsen
Forsvarsordfører: Bjarne Laustsen
Beredskabsordfører: Jan Johansen
Færøordfører: Lars Aslan Rasmussen
Grønlandsordfører: Kasper Roug
Indfødsretsordfører: Rasmus Stoklund
Kirkeordfører: Julie Skovsby
Klima- energi- og forsyningsordfører: Anne Paulin
Kulturordfører: Jan Johansen
Idrætsordfører: Malte Larsen
Ligestillingsordfører: Birgitte Vind
Fødevareordfører: Anders Kronborg
Dyrevelfærdsordfører: Anders Kronborg
Miljøordfører: Mette Gjerskov
Medieordfører: Jesper Petersen
Retsordfører: Jeppe Bruus
Skatteordfører: Troels Ravn
Social- og indenrigsordfører: Camilla Fabricius
Transportordfører: Thomas Jensen
Ordfører for kommunal udligning: Christian Rabjerg Madsen
Handicapordfører: Daniel Toft Jakobsen
Ældreordfører: Birgitte Vind
Psykiatriordfører: Julie Skovsby
Sundhedsordfører: Rasmus Horn Langhoff
Boligordfører: Henrik Møller
Færdselssikkerhedsordfører: Jan Johansen
Havneordfører: Malte Larsen
Postordfører: Malte Larsen
Uddannelses- og forskningsordfører: Kasper Sand Kjær
Udenrigsordfører: Annette Lind
Udlændinge- og integrationsordfører: Rasmus Stoklund
Udviklingsordfører: Daniel Toft Jakobsen
Ordfører for verdensmål: Mette Gjerskov
Ordfører for landdistrikter og øer: Lennart Damsbo-Andersen

Kilde: Socialdemokratiet