De fire bolde……… eller tre fejlskud?

Af Jakob Ellemann-Jensen, Venstres politiske ordfører, med vores kommentarer:

Vi har fire bolde, der skal sparkes ind sammen med Dansk Folkeparti. Og det skal de nok blive. Måske ikke på én gang, men så én efter én.

Finanslovs aftale er indgået med torden og trusler fra Liberal Alliance og DF´s leder, der gik ud af bagdøren!

Der er et synligt bevis for enighed i Blå Blok, men derimod am store uenigheder mellem partierne.

Vi skal have landet en finanslov med bedre kernevelfærd, bedre infrastruktur, flere betjente og en række andre elementer. Det tror jeg på, at vi nok skal nå inden for tidsgrænsen.

I den mere kuriøse afdeling skal der genindføres ridende politi mod politiets ønsker og samtidigt skal 10 grænse overgange bemandes med grænsekontrol. Endnu engang smider regeringen gode penge efter dårlige penge, for det er symbolpolitik i reneste form fra DF, eller sagt på en anden måde så hindrer det ikke illegal indvandring.

Samtidig skal vi have forhandlet et nyt forsvarsforlig, hvor Danmark skal rustes til fremtidens udfordringer og trusler. Her har vi også lagt bolden på straffespletten.

De forhandlinger har foregået i stilhed, dog er borgerne i og vælgerne forundret over forsvarsministeriet har hemmeligholdt støjmålinger for flyvebasen Skrydstrup i Sønderjylland for det nye legetøj 27 nye kampfly af typen F35 – også kaldet Joint Strike Fighter fra producenten Lockheed Martin. De 27 F35-fly skal erstatte det nuværende kampfly F16.

Så skal vi have sænket skatten for de helt almindelige danskere, der hver dag går på arbejde. Her er vi en smule uenige – det kan enhver se. Men også her er det min opfattelse, at vi kan nå hinanden.

I nuet kender vi til der er 12 milliarder til rådighed i Blå Blok for skattelettelser. Folkepensionister og borgere  på overførsels-indkomster får 0 kroner i skattelettelser.

Dermed gives der i omegnen af 4.349 kroner i skattelettelse, fordi der er 2.759.000 danskere i arbejde i følge Danmarks statistik i arbejde i 3. kvartal 2017. Vi tror langt de fleste danskere er mere interesseret i velfærd for de penge!

Endelig skal vi have strammet op på udlændingepolitikken på en række områder. Enhver kan se de åbenlyse indsatsområder, men én ting er politikken, som vi sagtens kan blive enige om, mens en anden ting er juraen, som fylder meget på dette område.

Regeringen giver her en luns til Dansk Folkeparti, der skal honoreres med skattelettelser. Dansk Folkeparti har med indgåelse af finanslovs aftalen indgået i en aftale, fordi Kristian Thulesen Dahl havde i går ikke lyst til at tale med pressen ved offentliggørelsen af aftalen om finanslov 2018. 

Det er de fire bolde, som vi spiller sammen om at få sparket i mål. De hænger sammen, men behøver ikke at blive sparket ind på samme tid.

 

Regeringen vil sænke skatten, men kun for folk i jobs.

Fortrolige dokumenter afslører, hvordan regeringen vil sænke danskernes skat. Billigere biler, lavere skat på arbejde og hurtigere lettelse af topskatten er på bordet.

Med et nyt og længe ventet skatteudspil vil regeringen lette skatter og afgifter for op mod 22 mia. kr.

Det fremgår af interne regeringsdokumenter, som Politiken er kommet i besiddelse af.

Regeringen lægger op til helt at skrotte loftet over beskæftigelsesfradraget og indføre et nyt jobfradrag. De ændringer forventes at sænke skatten på den sidst tjente krone med 2,7 pct.-point, ligesom det vil betyde, at danskere i den lavere ende af indkomstskalaen kan slippe op mod 4.000 kr. biligere om året, viser beregninger sendt mellem flere ministerier.

Kilde: Politiken.dk 

Må vi lykønske den erhvervsaktive del af befolkningen med den blå regering og dens støtteparti Dansk Folkeparti, for endnu engang skal pensionisterne og overførselsindkomsterne betale gildet og skattelettelserne, for samtidigt at betale omkostningerne fuldt ud for regeringens gavebod. For med mindre regeringen vil betale med forringelser af vores velfærdssamfund, så skal regningen for den faktiske topskattelettelse på 2,7 skattepoint og prisnedsættelsen på 100.000 kroner for en Mercedes betales, også af pensionisterne og overførselsindkomsterne.

En skattepligtig indkomst på
– 100.000 kroner = skattelettelse på 2.700 kr.
– 200.000 kroner = skattelettelse på 5.400 kr.
– 500.000 kroner = skattelettelse på 13.500 kr.
– 1.000.000 kroner = skattelettelse på 27.000 kr.

Pensionisten med folkepension får en skattelettelse på 0 kr. – det samme gælder for de øvrige overførselsindkomster, er det en retfærdig fordeling af goderne i det danske samfund?

Vi vil sådan set gerne være med til at sænke skattetrykket. Hvis vi skal det, vil vi gerne gøre det i bunden i form af jobfradraget. Fremrykkelsen af den højere topskattegrænse er ikke et ønske, vi har, men nu har regeringen fremlagt det, og så må vi se, hvordan det lander i forbindelse med forhandlingerne“, siger DF’s finansordfører, René Christensen til Politiken.

Det skal nok glide ned for DF og René, hvis der kommer flere betjente ved grænsen og nogle flygtninge og migranter sendes hjem.

Vil og kan Dansk Folkeparti deltage i denne omvendte Robin Hood?